• vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box

PDFПечать

Тренинги омўзишӣ дар Академия

Тибќи банди 2.2.3. Созишномаи шарикї байни Академияи ВКД Тољикистон ва Бунёди Њаннс Зайдел, ки 21 октябри соли 2015 ба имзо расида буд, санаи 27 ноябри соли 2016 дар Академияи ВКД тренинги омўзишї дар мавзўи «Хусусиятњои баррасї намудани зўроварї дар оила аз тарафи кормандони милитсия» барои курсантони курси 2 факултети № 2 Академияи ВКД баргузор гардид.

Семинари мазкур ба яке аз мавзўњои мубрами милитсияи муосир – пешгирї намудани зўроварї дар оила ва масъалаи љойи зан дар оила ва љамъият аз рўйи нигоњи њуќуќ ва дини ислом бахшида шуда буд.

Маќсади тренинги мазкур – муайян намудани сабабњои зўроварї дар оила ва оќибатњои он, шиносої бо санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва ватанї дар соњаи њифзи њуќуќи занон, њамчунин, муайян намудани вазъи воќеии занон аз нигоњи шариат ва дини ислом мебошад.

Подробнее...

 

PDFПечать

Рўзи Парчами давлатӣ

Дар асоси наќшаи кории факултет ва кафедра инчунин супориши роњбарияти факултет бахшида ба Рўзи Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон конфренсияи илмї- назариявї аз тарафи кафедраи фанњои љамъиятї санаи 24 ноябри соли 2016 соати 1100 дар маљлисгоњи факултет бо њайати доимї ва таѓйирёбанда баргузор гардид. Пас аз ба толор ворид гардидани Парчами Љумњурии Тољикистон ва суруда шудани Суруди миллї конфреренсияро бо сухани ифтитоњии сардори факултет, номзади илмњои њуќуќшиносї, полковники милитсия Саидзода Зикрулло Алї њусни оѓоз бахшида мењмононро хайрамаќдам гуфта ба њозирин шинос карда доир ба таљлили Рўзи Парчам маълумоти мухтасар доданд.

Сипас Шокиров Туѓрал Сирољович – академики академияи фанњои табиатшиносии Федератсияи Руссия, доктори илмњои филологї, полковнки мустаъфї, мудири кафедраи забони тољикї ДДБЊСТ дар мавзўи «Парчами миллї, рамзи давлатдорї», Хокироев Азимљон Юсупович – сардори кафедраи фанњои љамъиятї, полковники милитсия – дар мавзўи «Даврањои таърихии парчам» Ѓафуров Мењриддин Садриддинович – сардори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќї, н.и.њ., подполковнки милитсия дар мавзўи «Мавќеи њуќуќии парчами Љумњурии Тољикистон» ва Абдурањимова Рафоат - курсанти курси 3-юм дар мавзўи «Намудњои парчами Љумњурии Тољикистон» баромад намуданд. Бо баровардани парчами Љумњурии Тољикистон ва садо додани суруди миллї ќисми авали конфренсия ба кори худ анљом бахшид.

   

PDFПечать

Конференсияи илмӣ-назариявӣ

Чи тавре ки маълум аст, дар райпурсии 6-уми ноябри соли 1994 Конститутсияи аввалини соњибистиќлоли Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд. Рўзи 6-уми ноябри соли 1994 рўзи ќабули Конститутсияи соњибистиќлоли Љумњурии Тољикистон њар сол ботантана ќайд карда мешавад.

Ба њамин муносибат ва мувофиќи Наќшаи фаъолияти илмї-тадќиќотии Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон барои соли 2016  санаи 05 ноябри соли љорї дар толори Академияи ВКД конференсияи илмї-назариявї бахшида 22-юмин солгарди Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Мукаммалгардонии фаъолияти маќомоти корњои дохилї дар шароити инкишофи конститутсионї» баргузор гардид.

Бо сухани ифтитоњї муовини сардори Академияи ВКД, полковники милитсия Шарифзода М.С. баромад намуда, ќайд кард, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сифатан нав буда ва ќабули он дар њаёти љумњурї дар њаќиќат њодисаи таърихї мебошад, чунки он аввалин маротиба усули таљзияи њокимиятро пешбинї карда, волоияти Ќонуни асосиро муќаррар намуда, аввалин маротиба сухан дар бораи вазъи њуќуќии инсон меравад, ки барои конститутсияњои пешина ин мафњум бегона буд.

Подробнее...

   

PDFПечать

Мизи мудаввар дар Академия

28 октябри соли 2016 дар Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон мизи мудаввар дар мавзўи «Вазифа ва функсияи нозири минтаќавии милитсия» баргузор гардид. Ташкилкунандаи чорабинии мазкур кафедра њуќуќи маъмурї ва фаъолияти маъмурии факултети № 2 Академияи ВКД буд.

Ба сухани муќаддимавї сардори факултети № 2 Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, полковники милитсия Ализода А.Ш. баромад намуда, ќайд кард, ки таљрибаи чандинсола ва тадќиќотњо нишон медињад, ки наќши муњимро дар иљро намудани вазифањои дар назди маќомоти милитсия гузошташударо дар самти фаъолияти маъмурї бевосита нозирони минтаќавии милитсия амалї менамоянд.

Дар рафти мизи мудаввар масъалањои ташкили кори нозири минтаќавии милитсия дар минтаќаи маъмурї , вазифањои асосии нозири минтаќавии милитсия, фаъолияти нозири минтаќавї оид ба тадбиќи ќонунгузори доири пешгирии зўроварї дар оила баррасї шуда буданд.

Подробнее...

   

PDFПечать

Ташрифи роҳбарияти Бунёди Ханнс Зайдел ба Академия

Њамкорињо байни Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон ва Бунёди Бунёди Њаннс Зайдел соли 2007 шуруъ шуда, то њол бо мувафаќќият идома доранд.

Аз ин лињоз, 21 октябри соли 2015 дар њузури роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон Созишнома оид ба њамкорињои дуљониба байни Академияи ВКД ва Бунёди Њаннс Зайдел ба имзо расид.

Љињати муайян намудани робитањои оянда мутобиќи Созишномаи мазкур 25 октябри соли 2016 ба Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон роњбари шуъбаи Бунёди Њаннс Зайдел дар Осиёи Миёна, Аврупо, Аврупои Љануб ї -шарќї , Кафкоз ва Осиёи Марказ ї љаноби Њеннинг Зенгер, Доктор Макс Майер – роњбари лоињаи Бунёди Њаннс Зайдел дар Осиёи Марказ ї , Сидиќ беков Канибек – муовини лоињаи Бунёди Њаннс Зайдел дар Осиёи Марказї ва Хуршедаи Њомид – роњбари намояндагии Бунёди Њаннс Зайдел дар Тољикистон ташриф оварданд.

Мењмононро сардори Академияи ВКД, полковники милитсия Шарифзода Ф., муовинони сардор Шарифзода М., Халимов А. ва сардорони шуъбањо ва факултетњо пешвоз гирифтанд.

Дар рафти мулоќот љаноби Зенгер иброз намуд, ки Бунёди Њаннс Зайдел яке аз панљ бунёдњои сиёсї мебошад, ки ба шарафи собиќ сарвазири Бавария ва Раиси Шўрои христианї љтимоии Њаннс Зайдел номгузорї шудааст. Фаъолияти расмии Бунёди Њаннс Зайдел 11 апрели соли 1967 оғоз гардидааст.

Подробнее...

   

Страница 1 из 8

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > Последняя >>