Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Китобҳои олимони академия

Дастури методӣ оид ба тайёрии сафии оташнишонӣ 03.01.2020 15:15
Раҳматшозода С.Р., Буризода Х.Б. Дастури методӣ оид ба тайёрии сафии оташнишонӣ. – Душанбе: Нашрияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – 162 с.Дастури таълимии мазкур нахустин маводи таълимии чопӣ дар соҳаи хомӯш намудани сӯхтор бо забони давлатӣ мебошад. Дастур асосан барои ҳайати шахсии СХДО ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, шунавандагону курсантони Академияи ВКД, Коллеҷи ....
Хусусиятҳои хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷинояткории ноболиғон: монография 03.01.2020 15:12
Алимзода, Н.Б., Ҳусейнзода, С.Ҳ., Асрорзода, З. Хусусиятҳои хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷинояткории ноболиғон: монография. – Душанбе: «Графика-83», 2020. – 132 с. Монография ба хусусиятҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷинояткории ноболиғон бахшида шудааст. Дар асоси таҳлили пурраи илмӣ ва бо дарназардошти тағйиротҳое, ки ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардидаанд, аз ҷониби муаллифон ....
Бехатарии ҳаёт ва фаъолият: курси мухтасари лексияҳо 16.12.2019 14:34
Сатторзода А.С., Саидов Ф.М. Бехатарии ҳаёт ва фаъолият: курси мухтасари лексияҳо. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 128 с. Дар курси мазкур маҷмӯи лексияҳо аз фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият» таълиф карда шудаанд. Лексияҳо дар асоси талаботи барномаи таълимии фаннӣ омода шуда, дар он низоми амалкунандаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарчашамҳои илмию ....
Омодагии сафороӣ: дастури таълимӣ-методӣ 16.12.2019 14:27
Ҳайдарзода Д.П. Омодагии сафороӣ: дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе: Академияи ВКД, 2019. – 202 с. Дар дастури таълимӣ-методӣ мавзӯъҳо доир ба асосҳои методикаи омодагии сафороӣ, сафҳо ва идораи онҳо, машқҳои сафӣ, ҳаракати бесилоҳ ва босилоҳ, мураттабсозии сафороии отделение, взвод, рота ҳангоми ҳаракати пиёда ва дар мошинҳо, муоинаи сафӣ ва дигар масъалаҳои ....
Фаъолияти роҳбари мақомоти минтақавии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии вайронкунии интизомӣ ва содир намудани ҷиноят дар байни ҳайати шахсӣ 04.11.2019 15:05
Мирзорустамов М.М. Деятельность руководителя территориального органа МВД Республики Таджикистан по предупреждению дисциплинарных правонарушений и преступлений среди личного состава: монография / М.М. Мирзорустамов. – Ходжент: Ношир, 2019. – 224 с. Дар монография ҷанбаҳои муҳимтарини фаъолияти ташкилӣ-идоракунии роҳбар оид ба мустаҳкам намудани қонуният ва интизом дар сафҳои мақомоти корҳои дохилӣ баррасӣ шуда, ....
Корифей российского права: издание, посвященное 90-летию Роланда Сергеевича Мулукаева 29.10.2019 16:50
Корифей российского права: издание, посвященное 90-летию Роланда Сергеевича Мулукаева. – Душанбе: Онлайн Принт, 2019. – 72 с.Нашрия ба 90-солагии олими шоистаи Федератсияи Россия, академики Академияи илмҳои табии Россия, Профессори фахрии Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Роланд Сергеевич Мулкаев бахшида шудааст. Нашрия инчунин табрикоти роҳбарияти Вазорати корҳои дохилии ....
Ҳуқуқи ҷиноятӣ 29.10.2019 16:49
Ҳусейнзода С.Ҳ., Азимзода Н.Б., Авизова Ш.Н. Ҳуқуқи ҷиноятӣ. Қисми умумӣ. Маҷмӯаи масъалаҳо: Воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Графика-83», 2019. - 100 саҳ.Воситаи таълимии мазкур дар асоси барномаи таълимӣ аз фанни ҳуқуқи ҷиноятӣ (Қисми умумӣ) ва қонунгузории ҷиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. Он дар худ вазифаҳоро оид ба тамоми мавзӯъҳои Қисми ....
Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 29.10.2019 16:49
Раҳимзода Р.Ҳ., Солиев К.Ҳ., Ҳусейнзода С.Ҳ. ва диг. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми умумӣ. Китоби дарсӣ / Зери таҳрири д.и.ҳ., дотсент Раҳимзода Р.Ҳ. ва д.и.ҳ., профессор Бобоҷонзода И.Ҳ. – Душанбе: «ЭР-граф», 2019. - 550 саҳ. Китоби дарсии мазкур мавзӯъҳои фанни таълимии Ҳуқуқи ҷиноятиро (Қисми умумӣ), ки мутобиқи фаслҳо, бобҳо ва ....
Информационное пространство правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной безопасности государства 27.09.2019 11:43
Информационное пространство правоохранительной деятельности органов внутренних дел Республики Таджикистан в сфере обеспечения национальной безопасности государства В монографии рассматриваются теоретико-методологические вопросы функционирования органов внутренних дел Республики Таджикистан как важнейшего элемента обеспечения национальной безопасности государства. Геополитическая ситуация в Центрально-Азиатском регионе и в мире, где происходят изменения существующих межгосударственных и межцивилизационных отношений, политическая ....
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 27.09.2019 11:37
Шарифзода Ф.Р., Ульянов А.Д. Ташкили фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ оид ба таъмин намудани амнияти миллӣ: дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе: «ЭР-Граф», 2019. – 260 с. Дар дастур дар шакли нақшаҳо ташкил ва фаъолияти мақомоти минтақавии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, системаи идоракунии мақомоти корҳои дохилӣ, асосҳои ташкилию методологии кори иттилоотӣ-таҳлилӣ, қарорҳои ....
Доказательство и доказывание в уголовном процессе Республики Таджикистан 18.09.2019 10:31
Рахмаджонзода Р.Р., Арипов А.Л., Самиев Н.М., Махмадализода А.М., Касимова М.А. Доказательство и доказывание в уголовном процессе Республики Таджикистан: учебное пособие / Раҳмаджонзода Р.Р., А.Л. Арипов, Н.М. Самиев, А.М. Махмадализода, М.А. Касимова. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 44 с. Дар дастури таълимӣ муқаррароти илмӣ ва амалияи мурофиаи ҷиноятӣ, инчунин далелҳо ва ....
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Таджикистан 18.09.2019 10:30
Рахмаджонзода Р.Р., Арипов А.Л., Самиев Н.М., Махмадализода А.М., Касимова М.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Таджикистан: научно-практическое пособие / Раҳмаджонзода Р.Р., А.Л. Арипов, Н.М. Самиев, А.М. Махмадализода, М.А. Касимова. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 60 с. Дар дастурамал рақамҳо ва далелҳои вазъи ҷинояткорӣ дар Тоҷикистон аз соли ....
Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки кадров 18.09.2019 10:28
Рахмаджонзода Р.Р. Библиография по уголовно-правовому профилю подготовки кадров: научное издание / Р.Р. Рахмаджонзода. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 304 с. Нашри илмӣ равиши ҳамаҷонибаи систематизатсияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ самти ҳуқуқи ҷиноятӣ, фанҳои таълимӣ, илмӣ, омодасозии кадрҳо, авторефератҳо ва рисолаҳои ҳимояшуда, нашрияҳои таълимӣ ва илмӣ, инчунин, дигар нашрияҳо бо ихтисоси 12.00.08, ....
Масоили мубрами пешбурди тосудии мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ 18.09.2019 10:27
Раҳмадҷонзода Р.Р., Маҳмадализода А.М., Арипов А.Л., Каримов Э.Ҳ. Масоили мубрами пешбурди тосудии мавод ва парвандаҳои ҷиноятӣ: монография / Р.Р. Раҳмадҷонзода, А.М. Маҳмадализода, А.Л. Арипов, Э.Х. Каримов. – Душанбе: «Эр-Граф», 2019. – 96 с. Тадқиқоти монографияи мазкур ба яке аз масоили мубрами фаъолияти мурофиавии мақомоти корҳои дохилӣ - пешбурди тосудии мавод ....
Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан 18.09.2019 10:26
Рахмаджонзода Р.Р., Ализода А.Х., Таджали Д.А. Теоретическая модель уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан: монография / Р.Р. Рахмаджонзода Р.Р., П.Х. Ализода, Д.А. Таджали. – Душанбе: Эр-Граф, 2019. – 236 с. Дар асоси таҳлили муфассали муқаррароти мухталифи қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ дар монографияи мазкур далелҳои иловагӣ барои манфиати коркарди минбаъдаи босифати модели рақобатпазир дар ....


Китобҳои олимони академия

676

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамватанони азиз!

Соли 2023 барои Тоҷикистон, бо вуҷуди мураккабшавии бесобиқаи вазъи ҷаҳони муосир, инчунин...